اصول بیمه

کتاب مجموعه قوانین بیمه

  • سال انتشار:

   1378

  • ناشر:

   بیمه مرکزی ایران

  • دوره چاپ:

   چهارم

  • شابک:

   6-04-6506-964

  • شمارگان:

   5000

  • چاپ و صحافی:

   ایران چاپ

  • تعداد صفحات:

   128

   

   

   

   

   

  برای دانلود این مجموعه اینجا کلیک کنید.

سالنامه آماری سال 1393 صنعت بیمه

 

سالنامه آماري ۱۳۹۳ صنعت بيمه كشور كه تنها مرجع معتبر رسمي و حاوي اطلاعات كامل از صنعت بيمه است، امسال به مناسبت (۱۳ آذر) روز بيمه در قالب بسته اي حاوي: كتاب ۴۹۰ صفحه اي (شامل ۶ فصل و ۸ پيوست و در حدود ۳۵۰ جدول و ۱۰۰  نمودار آماري) به همراه لوح فشرده و پوستر نماگرهاي صنعت بيمه، عرضه شده است.
اطلاعات اين سالنامه مشتمل بر آمارهاي بيمه در سطح بين المللي و داخلي بوده و گزارش هاي آماري مختلف در خصوص رشته هاي بيمه، شركت هاي بيمه و شبكه فروش آنها، فعاليت در استان‌ها، كاركنان شركت هاي بيمه، وضعيت مالي صنعت بيمه، فعاليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني و پژوهشكده بيمه، گزارش عملكرد اجراي قانون بيمه اجباري شخص ثالث و براي اولين بار شامل آمار عملكرد اتكايي شركت هاي بيمه است.
اين سالنامه توسط اداره تحليل هاي آماري دفتر برنامه ريزي و توسعه در حوزه معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي ج.ا. ايران تهيه و تدوين شده اما حاصل همكاري مجموعة صنعت بيمه اعم از: مديريت هاي ذي‌ربط شركت هاي بيمه، بيمه مركزي، صندوق تأمين خسارتهاي بدني و پژوهشكده بيمه است كه با مشاركت صميمانه خود انتشار آن را ميسر كردند. 
گفتني است بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود هر ساله اطلاعات لازم از فعاليت كليه مؤسسات بيمه را جمع آوري و به منظور رفع نيازهاي سياستگذاران، برنامه ريزان، پژوهشگران و فعالان صنعت بيمه آن را در قالب سالنامه آماري منتشر مي كند

اين سالنامه با تيراژ
۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و در كتابفروشي پژوهشكده بيمه  با بهاي۴۹۰ هزار ريال جهت دسترسي عموم توزيع مي‌گردد.
اهم آمارهاي اين سالنامه عبارتند از :
• توسعه بازار بيمه كشور با گسترش شعب شركت‌هاي بيمه به
۱۰۳۷ شعبه در سراسر كشور، افزايش تعداد نمايندگان بيمه به حدود ۳۹ هزار نمايندگي عمومي و تخصصي، رشد تعداد كارگزاران بيمه به ۵۹۱ كارگزاري و افزايش تعداد ارزيابان خسارت بيمه‌اي به ۲۱۲ ارزياب خسارت فعال.
• افزايش در حق‌بيمه‌هاي توليدي از
۱۶۲.۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۵.۴ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۳ با  رشد ۲۶.۷ درصدي. 
• افزايش شاخص حق‌بيمه سرانه (نسبت حق‌بيمه توليدي به جمعيت) از
۲.۱ ميليون ريال در سال ۱۳۹۲ به ۲.۶ ميليون ريال در سال ۱۳۹۳.
• افزايش شاخص ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق‌بيمه توليدي به
GDP بر حسب قيمت جاري) از ۱.۷۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱.۹۰ درصد در سال ۱۳۹۳.
• توسعه بيمه‌هاي زندگي با
۴۵.۵ درصد رشد در حق‌بيمه توليدي و كسب سهم ۱۰.۵ درصدي از بازار بيمه. ضمن آنكه تعداد نمايندگان تخصصي فروش بيمه‌هاي زندگي با ۱۸.۳ درصد رشد نسبت به سال قبل به تعداد ۴۸۷۹ نمايندۀ بيمه عمر رسيده است. 
• اختصاص
۵۹.۳ درصد از سهم بازار بيمه به بخش غيردولتي و افزايش ۲.۸ واحدي اين شاخص.
• افزايش تعداد كاركنان شركت هاي بيمه به حدود
۱۹ هزار نفر و برآورد شاغلان و فعالان در شركت‌ها و شبكه فروش و خدمت‌رساني صنعت بيمه به بيش از ۱۰۰ هزار نفر با ۵ درصد رشد.

 

 سالنامه آماری  1393 صنعت بیمه :دانلود

 

بخشنامه ضوابط تدوين و عرضه محصولات بیمه ای جدید

بخشنامه ضوابط تدوين و عرضه محصولات بیمه ای جدید

۱- پوشش‌ بيمه‌اي كه موضوعات بيمه‌اي يا خطرات جديدي را تحت پوشش قرار دهد و قبلاً توسط هيچ شركت بيمه‌اي طراحي و عرضه نشده باشد از نظر اين بخشنامه محصول بيمه‌اي جديد محسوب مي‌شود. 
۱-۱- محصولات بيمه‌اي كه نرخ و شرايط آنها در ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه و يا توسط بيمه مركزي تعيين شده است مشمول تعريف فوق نخواهند بود.

۲- شركت بيمه‌ موظف است محصول بيمه‌اي جديد را در شوراي فني آن شركت بررسي و تاييد و در صورت تطبيق با قانون بيمه ، مقررات ، اصول و قواعد بيمه‌اي با لحاظ موارد زير براي اخذ مجوز به بيمه مركزي ارسال نمايد.
۱-۲- تعيين بازار هدف و متقاضيان بالقوه و بالفعل، برآورد حق بيمه، خسارت و تعداد بيمه نامه در دوره اجراي آزمايشي.
۲-۲- تهيه فرم پيشنهاد.
۳-۲- تهيه نمونه شرايط عمومي بيمه‌نامه مشتمل بر حداقل سرفصل‌هاي: اساس قرارداد، تعريف اصطلاحات (بيمه‌گر، بيمه‌گذار، ذينفع، حق بيمه، موضوع بيمه، فرانشيز، مدت اعتبار بيمه‌نامه) خطرات و خسارت‌ها و هزينه‌هاي تحت پوشش، خسارت‌هاي مستثني شده و خسارت‌هاي غيرقابل جبران، ‌وظايف و تعهدات بيمه‌گذار، فسخ و انفساخ قرارداد بيمه، نحوه تعيين و پرداخت خسارت.
۴-۲- نرخ كارمزد براي شبكه فروش و كارمزد اتكايي اجباري در صورت لزوم.
۵-۲- نرخ حق بيمه پيشنهادي با استناد به سوابق خسارتي گذشته، تجربه سايركشورها و يا بر پايه روش‌هاي علمي و مستدل (در صورت لزوم بر اساس دسته‌بندي ريسك). 
۱-۵-۲- در محصولات بيمه‌هاي زندگي مشخص نمودن جدول مرگ و مير و تعيين نرخ بهره فني در محاسبه نرخ حق بيمه الزامي است.
۶-۲ - تعيين محدوده جغرافيايي براي اجراي آزمايشي .
۷-۲- تعيين تمهيدات لازم براي بيمه اتكايي از قبيل نوع قرارداد، بيمه‌گر يا كارگزار اتكايي و سهم نگهداري حسب مورد.
۸-۲- اعلام نام و مشخصات طراح محصول بيمه‌اي جديد.
۹-۲- اعلام نام تجاري محصول بيمه اي جديد.

۳- بيمه مركزي پس از بررسي، مجوز اجراي آزمايشي محصولات بيمه‌اي مورد تاييد را صادر مي‌نمايد. در دوره اجراي آزمايشي، عرضه اين محصول انحصاراً در اختيار شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

۴- شركت بيمه‌ موظف است حداكثر يك ماه پس از اتمام دوره آزمايشي، گزارش عملكرد محصول بيمه‌اي مورد تاييد را به بيمه مركزي ارائه نمايد. در صورت عدم ارائه گزارش عملكرد در پايان مدت اجراي آزمايشي از سوي شركت بيمه‌ ذيربط ادامه صدور بيمه‌نامه ممنوع مي‌باشد. بيمه مركزي پس از دريافت گزارش عملكرد محصول بيمه‌اي تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۵- شركت‌هاي بيمه موظفند حقوق و تكاليف طراحان محصولات بيمه‌اي جديد را در چارچوب قرارداد مكتوب مشخص نمايند.

۶- اطلاع رساني عمومي و عرضه محصول بيمه‌اي جديد، قبل از اخذ مجوز كتبي از بيمه مركزي ممنوع مي‌باشد. بيمه مركزي از عرضه محصول بيمه‌اي جديد فاقد مجوز لازم ، جلوگيري به عمل آورده و شركت بيمه ذيربط موظف به جبران خسارت زيانديدگان خواهد بود.

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.