بیمه های باربری

بیمه های باربری

 • بيمه حمل و نقل كالا (باربری)

بيمه‌اي است كه به موحب آن، بيمه گر متعهد مي‌شود در مقابل حق بيمه‌اي كه از بيمه گذار دريافت مي‌كند چنانچه در جريان حمل كالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه، كالا تلف شده و يا دچار خسارت شود و يا بيمه‌گذار هزينه هائي در رابطه با اين خطرات متحمل شود، زيان وارده را جبران نمايد.

به طور کلی به صورت زیر تقسیم بندی می گردند:

بیمه نامه

حمل و نقل کالا

(باربری)

داخلی

 

بین المللی

وارداتی

تحت یکی از کلوزهای

A / B / C

 Total Loss

(جدول شماره 1)

صادراتی

ترانزیت

 • بیمه حمل و نقل داخلی: این بیمه نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی کشور قرار دارد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از: آتشسوزی، انفجار، تصادف و واژگونی. همچنین بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مانند پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری را تحت پوشش قرار دهد.
  • مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه باربری داخلی:
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار
 • بارنامه حمل
 • گزارش کارشناسی بازدید توسط کارشناس

 

 • بیمه نامه حمل و نقل بین المللی : در این نوع بیمه نامه ها مبداء ، مقصد و یا هردو یک کشور خارجی می باشد و بنا به درخواست بیمه گذار تحت یکی از شروط (کلوزها) طبق جدول شماره 1 صادر می گردد.
  • مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه باربری بین المللی:
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار
 • بارنامه حمل
 • پروفرما (Performa)
 • بيمه پول (وجوه) :

در این بیمه نامه موجودي در صندوق بانكها، مؤسسات و شركتها اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسكوكات درتمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشي از دزدي مسلحانه يا غير مسلحانه (با شكستن حرز )تصرف، قهر و تهديد, آتش سوزي، انفجار، سيل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافيائي كشور تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. همچنين وجوه انتقالي نيز در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، انفجار، دزدي مسلحانه و غيرمسلحانه، فقدان و دست خوردگي، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.

 • بيمه كشتي :

در بيمه كشتي شركت بيمه با توجه به نوع پوشش شناورها مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي‌باشد . اهم شرایط پوشش بیمه های کشتی به شرح ذیل می باشند :

 • کلوز 280 :

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از :

 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • آتش سوزی
 • خسارت وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری و فرودگاه
 • خسارت وارده به کشتی بر اثر تخلیه ، بارگیری و سوخت گیری
 • خسارت ناشی از ترکیدن دیگ یا شفت .
 • خسارت ناشی از خطای کاپیتان ، خدمه یا راهنما
 • 4/3 خسارت مسئولیت ناشی از تصادم
 • زیان همگانی
 • هزینه های نجات
 • کلوز 284:

این کلوز خسارت کلی (Total Loss ) بعلاوه 4/3 مسئولیت ناشی از تصادم و هزینه نجات شناور را تحت پوشش قرار می دهد .

 • کلوز 289:

این کلوز تنها خسارت های کلی و تلف شدن کامل شناور را تحت پوشش قرار می دهد.

 • مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه باربری بین المللی:
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار
 • گزارش کارشناسی بازدید اولیه
 • گواهی ایمنی و رده بندی معتبر
 • بيمه هواپيما :

بیمه های هواپیما را با توجه به نوع خطرات تحت پوشش می توان به دسته های ذیل تقسیم نمود: بیمه نامه بدنه هواپیما – بیمه نامه سرنشینان هواپیما – بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث ( غیر از مسافران ) – بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرین – بیمه نامه مسئولیت کالای حمل شده توسط هواپیما – بیمه نامه تجهیزات و لوازم یدکی هواپیما.

 • بیمه نامه بدنه هواپیما:

در این زمینه تعهدات بیمه گر شامل : جبران هزینه های خسارت و زیان های وارده به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه می باشد. ضمناً در این بخش هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما، هزینه های امداد و نجات هواپیماو هزینه های پاکسازی باند فرودگاه طبق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.

 • بیمه نامه حوادث سرنشین:

این بیمه نامه صدمات بدنی وارده به مسافرین ناشی از حادثه، که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم گردد را در بر می گیرد.

 • بیمه نامه مسئولیت:

 این بیمه نامه خسارات وارده به اشخاص ثالث به استثنای مسافرین را که در اثر برخورد هواپیما و یا سقوط آن حادث شود را تحت پوشش قرار می دهد.

 • بیمه نامه مسئولیت کالاهای حمل شده توسط هواپیما

 

 • انواع کلوز(Clause) یا شرط:
 • شرط تلف كامل كالا : (TOTAL LOSS )

در اين نوع بيمه، خسارت كلي كالا در يك مرحله در نتيجه آتش سوزي يا غرق كامل و یا حادثه وسیله نقلیه تحت پوشش مي باشد.

 • بيمه با شرط C :

تعهد بيمه‌گر محدود به جبران خسارتهائي است كه در نتيجه بروز حوادث مندرج در متن شرايط ايجاد شود شامل :

 • آتش سوزي يا انفجار · به گل نشستن و زمين گير شدن، برخورد با كف دريا، غرق يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون شدن يا از راه خط خارج شدن وسيله حمل زميني · تصادم يا برخورد كشتي يا شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب · تخليه كالا در بندر اضطراري  · فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي   · به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي   · زيان همگاني و هزينه هاي نجات   · مسئوليت مشترك در تصادم
 • بيمه با شرط B :

بيمه‌گر متعهد جبران كليه خطراتي كه در كلوزC تحت پوشش مي باشد بانضمام خسارت ناشي از خطرات ذیل می باشد:

 • زلزله، آتشفشان يا صاعقه · ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر و يا ليفت وان
 • از بين رفتن كامل هر بسته در كشتي يا شناور و تلف كلي هر بسته بعلت سقوط در هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي و يا شناور · به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي · عدم تحويل، دزدي، سائيدگي، زنگ زدگي, نشست، شكست، لب پريدگي، كج شدن، خراشيدگي و ضربه ديدگي و خسارات ناشي از چنگگ, ريزش كسري
 • بيمه با شرط A (تمام خطر All Risks) :

كاملترين نوع بيمه حمل و نقل است و براي كالاهاي حساس و آسيب پذير مورد استفاده دارد. در اين نوع بيمه كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمـل و نقـل از مبداء تا مقصد نهـائي به وقوع پيوسته و ايجـاد خسارت كنـد تحت پوشش بيمه مي باشد مکر اینکه در شرایط عمومی و یا خصوصی استثناء شده باشد.  قابل ذكر است كه حوادث و اتفاقاتي كه به عنوان خطرات عادي حمل و نقل محسوب نمي شود مانند خطر عيب ذاتي تلف با آسیب ناشی از تاخیر، توقیف، ضبط و ... مشمول بيمه نخواهد بود .

معرفی بیمه باربری

رشته بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا به عنوان یکی از بخش های فنی شرکت در بر گیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا، وجوه، کشتی و هواپیما می باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در یک فرآیند تجاری باعث آن گردیده که امروزه نظام تجاری ساز و کار پیچیده و خاص خود را مطالبه نماید. ورود بیمه گران به این عرصه در جهت تسهیل و ایجاد اطمینان بیشتر بین طرفین تجاری است. بیمه حمل و نقل کالا یکی از متدهایی است که صاحبان بنگاه های تجاری و تجار به منظور سهولت و گسترش مبادلات تجاری از آن بهره می جویند. این بیمه برخوردار از حمایت قانون بیمه، قانون تجارت، آیین نامه های شورای عالی بیمه و عرف جهانی می باشد و متعهد به ایفای نقش مؤثر خود در مبادلات تجاری است.
رشته های بیمه ای هواپیما و کشتی نیز از جمله بیمه های تخصصی می باشند که علاوه بر نیاز به تخصص و تجربه خاص در این رشته ها به خاطر وجود پتانسیل خسارات فاجعه بار و نگاه خاص و ویژه افکار عمومی به اتفاقات هوایی و دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا حضور فعال توام با دقت نظر و تفکر فنی از جمله مواردی است که همواره می باید مد نظر قرار گیرد زیرا همانطور که جذب بیمه گذاران خاص در این رشته ها می تواند بعد تبلیغاتی بسیار بالایی برای شرکت در بر داشته باشد، از دست دادن هر یک (فارغ از علت آن) نیز به نوبه خود می تواند دارای پیامد و اثرات ضد تبلیغی برای شرکت فراهم سازد.

 • بیمه حمل و نقل کالا
  بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار در رابطه بااین خطرات هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد .
  بیمه حمل و نقل به صورت شکلی به دو طریق ساده و عمومی (تابع قرارداد کلی) صادر می گردد:
  • بیمه حمل و نقل ساده:
   بیمه حمل و نقل کالا، بیمه‌ای است که برای حمل کالای معینی صادر می‌شود و در آن مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا، مقدار و ارزش کالا، طریق و نحوه حمل و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می‌باشد قید میگردد. مثلاً شخصی تصمیم به حمل مقدار معینی ماشین‌آلات که نوع و مقدار و مشخصات آن معلوم است از کشوری به کشور دیگر دارد و برای آن درخواست بیمه می‌کند. در چنین صورتی برای بیمه‌گزار بیمه ‌ای صادر می‌شود که در آن کلیه مشخصات مربوط به مورد بیمه و وضعیت حمل ذکر می‌شود. با صدور این بیمه بیمه‌گزار موظف است حق‌بیمه مربوط را که در بیمه‌ تعیین شده بپردازد و بیمه‌گر نیز در مقابل متعهد جبران خسارت‌های احتمالی وارد به مورد بیمه در جریان حمل از مبدا تا مقصد طبق شرایط بیمه‌ خواهد بود. بنا به آنچه گفته شد لازمه صدور این نوع بیمه حمل و نقل کالا این است که بیمه‌گزار قبلاً از وضعیت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته و این اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و این ترتیبی است که در مورد هر حمل باید رعایت شود و در صورتیکه بیمه‌گزار مراجعات زیادی داشته باشد و کالاهای مختلفی را در معرض حمل و نقل قرار دهد برای هر مورد باید بیمه جداگانه‌ای از بیمه‌گر دریافت نماید. با صدور یک بیمه ساده بیمه‌گزار ملزم نخواهد بود کالای مورد بیمه را یکجا حمل کند. حمل به دفعات نیز مجاز است لکن آنچه حائز اهمیت می‌باشد این است که ارزش کل مورد بیمه و موضوعات دیگری که مطرح شد باید معلوم بوده و در بیمه قید گردد.
  • بیمه حمل و نقل عمومی:
   در برخی مواقع، صدور بیمه‌‌های حمل و نقل ساده (بیمه‌های بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا  داخلی، خارجی و ترانزیت) بدلیل تعداد بالای تکرار آن مقرون به صرفه نمی‌باشند. به عنوان مثال، شرکت واردکننده قطعه خاصی که سالیانه چندین پارت کالا را وارد کشور می‌کند، تکمیل فرم بیمه‌های ساده برای هر بار ورود کالا کاری زمانبر و سخت می‌باشد. در این موارد، از بیمه‌‌های عمومی که قراردادی است میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار استفاده می‌شود. از طرفی می‌توان مدت اعتبار را از دیگر وجوه تمایز میان بیمه با قرارداد دانست. بیمه‌ها معمولاً یکساله می‌باشند ولی برای قرارداد محدودیت زمانی وجود ندارد.
   بیمه حمل و نقل کالا عمومی یک قرارداد کلی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار منعقد می‌گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین می‌شود. لکن مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زمانی به اطلاع بیمه‌گر می‌رسد که بیمه‌گزار اقدام به حمل کالا می‌نماید. با صدور چنین قراردادهایی کلیه حمل و نقل‌هایی که بیمه‌گزار در آینده انجام می‌دهد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد مشروط به اینکه بیمه‌گزار مشخصات و نحوه حمل کالا و وسیله حمل، مبدا و مقصد و بطور کلی آنچه که در بیمه‌نامه پیش‌بینی نشده و احتیاج به تصریح دارد قبل از حمل به اطلاع بیمه‌گر برساند تا بیمه‌گر نسبت به صدور گواهی بیمه اقدام نماید. بدیهی است این اطلاعات می‌بایست قبل از شروع حمل به اطلاع بیمه‌گر برسد مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد.
   قرارداد بیمه حمل و نقل کالا را می‌توان به 2 دسته تقسیم‌بندی نمود:
   • عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص نمی‌باشد. در این حالت، گواهی بیمه صادر می‌گردد.
   • غیر عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص می‌باشد. در اینصورت نیازی به صدور گواهی بیمه نمی‌باشد ولی می‌بایست گواهی حمل به ازای هربار حمل کالا صادر نمود.
  بیمه حمل و نقل کالا بر اساس طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش های بیمه ای قابلیت تقسیم بندی به شرح ذیل را دارد:
  • بر اساس طربقه حمل: طبق این روش بیمه حمل و نقل کالا به طرق زمینی، هوایی، دریایی و ترکیبی تقسیم می شود که در بیمه حمل و نقل به روش های دریایی حمل بر شناورهای کوچک و حمل بر کشتی های طبقه بندی شده از دیگر تقسیمات این نوع بیمه می باشد که هر کدام نرخ و شرایط خود را دارد.
  • بر اساس محدوده جغرافیایی: بر اساس این نظربیه بیمه حمل و نقل کالا به داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت تقسیم می شود. در بیمه حمل و نقل داخلی به دو متد و رویه عمل می گردد. بیمه حمل و نقل داخلی با خطرات محدود (آتش سوزی - حادثه و سرقت کلی) و با خطرات اضافی (تمام خطر)
  • بر اساس پوشش های بیمه ای: بیمه حمل و نقل کالا بر اساس پوشش های A, B,C و Total Loss تقسیم بندی می شود.
  بیمه Total Loss عملاً در دنیا منسوخ شده و لذا برای حفظ جایگاه والای بیمه گذاران و حفظ حقوق مشتریان از ارائه این بیمه حتی الامکان اجتناب می شود زیرا چنانچه قسمت اعظم کالا در جریان حمل از بین رفته و فقط قسمت اندک باقی بماند بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد و اساساً این نوع بیمه  به بیمه  تشریفاتی یا بیمه گمرگی شهرت داشته و در زمانی که کالای صادراتی براساس تصویب نامه هیات وزیران در ایران بیمه می شد رایج گردید. لذا در بیمه ایران معین بر همین اساس بخشنامه شماره 87/80063 مورخ 17/06/87 توسط مدیریت بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا  صادر و شبکه فروش را به عدم صدور و یا در صورت درخواست بیمه گزار، با اطلاع رسانی کامل دعوت نمود.
  رشته بیمه حمل و نقل کالا مشتمل بر 8 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
  • بیمه حمل و نقل کالا داخلی (عمومی)
   کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
  • بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
   کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
  • قرارداد بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(عمومی)
   کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
  • بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(عمومی)
   قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) قرارداد بیمه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت را می‌توان به 2 دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:
   • عبوری: کالا لزوماً‌ از مرز ایران گذر کند.
   • غیرعبوری: کالا از مرز ایران گذر نکند.
  • بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)
   کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
  • بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(ساده)
   کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
  • بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(ساده)
   کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
  • بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(ساده)
   بیمه های حمل و نقل ساده ترانزیت بیمه‌نامه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.
   قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت را می‌توان به 2 دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:
   • عبوری: کالا لزوماً‌ از مرز ایران گذر کند.
   • غیرعبوری: کالا از مرز ایران گذر نکند.
 • بیمه هواپیما
  در یک تعریف کلی کلمه "هواپیما" به مجموعه ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را مهیا می نماید . هواپیما ها به دو دسته بندی کلی تقسیم می گردند:
  • سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
  • سنگین و فوق سنگین(که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)
  بیمه ایران معین پوششهای مورد نیاز بیمه گزاران را در قبال ریسکهای مربوط به فعالیت های مالکیت ، بهره برداری ، تعمیر ونگهداری و یا فروش آن را ارائه می نماید
  رشته ها و زیر رشته های بیمه ای بخش هوایی به شرح ذیل است:
 • بیمه پول
  بیمه پول یکی دیگر از رشته‌های بیمه‌ای زیرمجموعه گروه بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا  می‌باشد که در آن انواع وجوه نقد شامل انواع پول رایج (اسکناس، مسکوکات) و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع چک، سفته، تمبر، اوراق قرضه و مشارکت، شمش و سکه‌های طلا و نقره تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
  بیمه پول مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
  • بیمه وجوه و مسکوکات (درراه)
   بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها و واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا مقصدهای مختلف در داخل شهرها و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی، انفجار و دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه احتیاج به بیمه وجوه در راه دارند.
   در این نوع بیمه، بیمه‌گزار متعهد می‌گردد که کلیه نقل و انتقالات پول را قبل و یا بلافاصله بعد از حمل سریعاً به اطلاع بیمه‌گر برساند و طی این اعلامیه مبدا، مقصد، مقدار پول نقل مکان یافته را قید نماید و بیمه‌گر طبق اطلاعیه‌های ارسالی و براساس مقدار واقعی مجموع پول‌های نقل مکان یافته با صدور گواهی حمل مراتب را تائید می‌نماید.
   نرخ حق‌بیمه وجوه انتقالی با توجه به میزان وجوه، دفعات حمل، مسافت و محدوده جغرافیایی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط ایمنی (اتومبیل مخصوص و افراد مسلح) و پیش‌بینی آن در قرارداد تعیین می‌گردد.
  • بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق
   بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می‌نماید.
   نرخ حق‌بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می‌گردد.
 • بیمه کشتی
  حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.
  این رشته مشتمل بر 3زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
  • بیمه مسئولیت سازندگان شناورها
   این نوع بیمه مسئولیت سازندگان کشتی‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و کاربرد آن برای حوضچه‌های تعمیراتی ویا کارخانجات ساخت شناورها می‌باشد.
  • بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی(بیمه H&M)
   بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث(کشتی و شناور)
   علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین‌آلات را تهدید می‌کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می‌باشند. به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ‌هایی تاسیس شده‌اند که به کلوپ‌های (پی اند آی) معروف می‌باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده‌ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می‌باشد را پوشش می‌دهند.

زیر مجموعه ها