بیمه های مهندسی

بيمه‌هاي مهندسي

محدوده پوشش بيمه‌هاي مهندسي برخلاف ساير رشته‌هاي بيمه كه اكثراً دامنه‌اي محدود داشته و تنها خطراتي معدود را زير پوشش خود قرار مي‌دهند، بسيار وسيع و گسترده است. اجرای طرحهای عمرانی و احداث واحدهای ساختمانی، تاسیساتی، صنعتی و ... در طول مدت عملیات و یا در دوره های بهره برداری با خطرات مختلفی مواجه می باشند. برخی از بیمه های مهندسی برای دوره اجرای عملیات و نصب و برخی از آنها برای دوره بهره برداری صادر می گردند.  بنابراين تأمين اين بيمه‌ها شامل كليه خطرات بجز خطراتي كه در بيمه‌نامه مستثني شده‌اند، می باشد و اطلاق نام تمام خطر(All Risk)  به همين علت مي‌باشد.

انواع بيمه‌‌هاي مهندسي

بيمه‌نامه تمام خطر مقاطعه‌كاران   (Contractors all risk)

بيمه‌نامه تمام خطر نصب   (Erection all risk)

بيمه  ماشين‌آلات تجهیزات پيمانكاران   (Machinery insurance)

بيمه سازه های تكميل شده ساختماني   (Civil engineering completed risks)

بيمه فساد كالا (محصول) يا بيمه فساد كالا در سردخانه   (Deterioration of stock)

بيمه تجهيزات الكترونيكي   (Electronic equipment)

بيمه شكست ماشين آلات   (Machinery breakdown)

بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين‌آلات   (Loss of profits following machinery)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بيمه بويلر و مخازن تحت فشار و...........

 

بيمه‌نامه تمام خطر پيمانكاران (CAR) يا مقاطعه‌كاري

این بیمه نامه خسارت های فیزیکی، غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، برجها، کارخانجات، سیلوها ،راهها، راه آهن، فرودگاه، سدها، پروژه های آبیاری، زهکشی، تونلها، پلها، لوله کشی فاضلاب، مخازن آب، موج شکن ها  و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.

در این بیمه نامه عوامل زیادی از قبیل آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل و... که باعث بروز خسارت بر انواع سازه ها می شوند تحت پوشش قرار می گیرند. علاوه بر پوشش های فوق خسارتهای وارده ساختمانی، خسارت های جانی و مالی به اشخاص ثالث و برداشت ضایعات نیز قابل بیمه شدن می باشد. پوشش این بیمه نامه از زمان شروع عملیات ساختمانی آغاز شده و تا دوره تحویل موقت ادامه می یابد. درصورت تمایل بیمه گزار دوره تحویل موقت که همان دوره تضمین یا دوره نگهداری است نیز به منظور ایفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار می گیرد.

 

بیمه تمام خطر نصب

این بیمه تامین جامع و کافی برای خسارتهای فیزیکی غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ کارخانجات، عملیات لوله گذاری، پالایشگاهها، نیروگاهها، انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، فولاد، چوب و کاغذ و... روی می دهد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه نیز مانند CAR است. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و در صورت تمایل بیمه گذار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

این بیمه نامه تمامی خسارتهای وارده به ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری مانند لودر، بولدوزر، ساید بوم، جرثقیل و... را که فاقد شماره شهربانی می باشند و معمولاً برای کار در پروژه ها آر آنها استفاده می گردد، جبران می نماید.

بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی

این بیمه نامه خسارتهای وارده به انواع سازه های احداث شده را در زمان بهره برداری از قبیل جاده ها، راه آهن، فرودگاه، پلها، تونلها، سد ها  و... را تحت پوشش قرار می دهد.بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارت های ناشی از سیل، طغیان آب و طوفان، زلزله، آتش سوزی، انفجار، خرابکاری، سرما، بهمن، یخبندان، برخورد وسایل نقلیه زمینی، دریایی، هوایی یا اشیایی که آنها سقوط کند، آتشفشان، زلزله دریایی، هر نوع حرکت زمین، صاعقه و برخورد امواج را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه فساد کالا در انبار سردخانه

این بیمه نامه خسارتهای وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه جات، فراورده های لبنی ونیز مواد شیمیایی و دارویی را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه فساد کالا در سردخانه خطرات ناشی از عدم رعایت مسائل فنی، نوسانات درجه برودت، نشست ناگهانی و پیش بینی نشده عوامل خنک کننده از مدار داخل سردخانه، نوسانات برق سراسری، تغییر در برودت هوای داخل و به طور کلی هر نوع اخلال در سیستم سرمایش را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات  می باشد.

بیمه تجهیزات الکترونیکی

خسارتهای وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع،‌ لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، ‌سیستمهای هشداردهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستمهای رایانه ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه می تواند سه نوع پوشش را ارائه دهد:

  • پوشش خسارت وارد به سخت افزار
  • پوشش خسارت وارد به نرم افزار
  • پوشش هزینه اجاره و بکارگیری دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده

بیمه شکست ماشین آلات

این بیمه ماشین آلات و تاسیساتی را که نصب شده و در حال بهره برداری هستند را تحت پوشش قرار می دهد. کارگاه ها و کارخانجات در حال کار از جمله مواردی هستند که در بیمه شکست ماشین آلات بیمه می شوند. بیمه شکست ماشین آلات خسارتهای فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی وارده به انواع ماشین آلات ناشی از شکست قطعات، طراحی غلط، عیوب و نقایص مربوط به ساخت، اجرای نادرست کار، فقدان مهارت، بی دقتی، نوسانات برق، انفجار فیزیکی و نیروی گریز از مرکز را بیمه می نماید. خطراتی مانند طوفان، سیل، طغیان آب، لغزش و رانش زمین، آتش سوزی یا سرقت نیز با پرداخت حق بیمه اضافی در این بیمه قابل بیمه شدن است.

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارده به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید که شامل هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته می باشد را بیمه می نماید. در بسیاری از موارد زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین آلات می باشد.

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

این بیمه نامه خسارت های ناشی از طراحی غلط، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار وارد بر ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری را که منشا آن سازه های اصلی ساختمان باشد به مدت ده سال بیمه می نماید.

بیمه بویلر و مخازن تحت فشار و ....

این بیمه نامه خسارتهای ناشی از انفجار فیزیکی بویلر و مخازن تحت فشار را که به بویلر و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارتهای جانی و مالی وارد به اموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه بویلر و مخازن تحت فشار برای مواردی که از این دستگاهها استفاده میکنند بطور سالیانه صادر میشود و خسارات زیر را تحت پوشش قرار میدهد.

1- خسارت ( غیر از آتشسوزی) هر بویلر و مخزن تحت فشار که مشخصات آنها در جدول مشخصات بیمه نامه ذکر شده به اضافه خسارت به سایر اموال بیمه گذار.

2- مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت اموالی که به بیمه گذار تعلق ندارد و در اثر انفجار بویلر و یا مخزن تحت فشار بوجود آمده باشد.

3- مسئولیت مدنی بیمه گذار برای خسارت بدنی به اشخاص غیر از آنهایی که در استخدام و یا اعضای خانواده بیمه گذار میباشند

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.