بیمه های مسئولیت

بيمه‌هاي مسئوليت:

بموجب قانون هر شخصی که در نتیجه فعالیت روزمره خود و يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باعث ایجاد خسارت (اعم از بدنی و مالی) به اشخاض ثالث شود، مسئول جبران آن می باشد.

  • انواع بیمه های مسئولیت :

     *خدمات پزشكی و درمانی

1- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشكان

2- بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشكان

3- بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها و مراكز درمانی

     * امور حمل و نقل

1- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی براساس كنوانسیون C.M.R

2- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

3- بیمه مسئولیت حمل و نقل زمینی ( داخلی )

4- بیمه تضمین تعهدات شركتهای حمل و نقل بین المللی

     * امور ساختمانی و تأسیساتی

1- بیمه مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و تأسیساتی در مقابل اشخاص ثالث

2- بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی و كارگاهی

3- بیمه مسئولیت مالكان آسانسورها

4- بیمه مسئولیت مهندسان طراح ، محاسب و ناظر ساختمانی

     * ساختمانهای مسكونی- تجاری

1- بیمه مسئولیت مستأجر در برابر مالك

2- بیمه مسئولیت مالك در برابر مستأجر

3- بیمه مسئولیت در مقابل همسایگان

     * اماكن اقامتی، تفریحی ، ورزشی

1- بیمه مسئولیت صاحبان هتلها ، مهمانسراها ، . . .

2- بیمه مسئولیت صاحبان مجموعه ها و باشگاههای ورزشی

3- بیمه مسئولیت برگزار كنندگان تورهای علمی ، سیاحتی ، زیارتی

4- بیمه مسئولیت مدیران و منجیان استخرها

5- بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی در مقابل تماشاگران

 

     * سازمانها ، مدیران ، كارفرمایان

1- بیمه مسئولیت كارفرمایان (عمرانی-صنعتی-ساختمانی) در برابر كاركنان

2- بیمه مسئولیت كارفرمایان (عمرانی-صنعتی-ساختمانی) در مقابل پیمانكاران

3- بیمه مسئولیت كارفرمایان و پیمانكاران در برابر اشخاص ثالث

4- بیمه مسئولیت مدیران و مأموران عالی رتبه سازمانها

5- بیمه مسئولیت ناشی از خدمات مؤسسات دولتی

6- بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانكها ، سازمانها ، ...

     * تولید و توزیع محصولات

1- بیمه مسئولیت تولیدكنندگان انواع محصولات و كالاها

2- بیمه مسئولیت شركتهای سازنده آسانسور

3- بیمه مسئولیت فروشندگان كالاها

4- بیمه مسئولیت شركتهای توزیع كننده انواع كالاها ، مواد شیمیایی ، گاز مایع ، ...

     *سایر بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص

1- بیمه مسئولیت عمومی و جامع  (C.G.L)

2- بیمه مسئولیت شغلی

3- بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

4- بیمه تضمین خودروهای ورودی ، خروجی و عبور موقت

5- بیمه صداقت درامانت

6- بیمه اسبهای مسابقه

7- بیمه های اعتباری قراردادهای فروش اقساطی

 

  • مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه مسئولیت :
  • به همراه داشتن اصل کارت ملی بیمه گذار
  • پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار
  • مدارک لازم با توجه نوع فعالیت و بیمه نامه درخواستی

 

 

 

 

1- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون CMR :

بر اساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی CMR تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

2- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی ( داخلی) :

در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل زمینی داخلی در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه ای صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

3- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هواپیمایی

این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل هوایی را در برابر صاحبان کالا یا ذی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.

4- قرارداد تضمین تعهدات شرکتهای حمل ونقل بین المللی

مطابق این قرارداد، تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در برابر گمرک ایران در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی عملیات حمل و نقل کالا و خودرو تت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

5- بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان :

این بیمه نامه خسارتهای بدنی ناشی از غفلت یا سهل انگاری کارفرما را که برای کارکنان وی در حین کار بوجود می آید را در سه شاخه عمرانی ، صنعتی و ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.

خسارت های مشمول بیمه:

شامل هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو، جبران غرامت روزانه ایام بیکاری و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرما می باشد.

6- انواع بیمه های مسئولیت عمومی :

*بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی :

این بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار را در قبال خسارت جانی و مالی ناشی از انفجار ، آتش سوزی وترکیدگی لوله آب به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه را تحت پوشش قرار می دهد .

*بیمه مسئولیت مدیران واحد های اقامتی (هتل ها و مسافر خانه ها)

بر اساس این طرح خسارت جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می گردد.

*بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی

چنانچه افراد در هنگام حضور واستفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارد شناخته شود خسارت جبران می گردد.

*بیمه مسئولیت مدیر پارکینگ

در این بیمه نامه، خسارت وارد به خودروهای پارک شده در پارکینگ ناشی از خطرات آتش سوزی، سرقت کلی، سقوط اجسام بر روی خودرو، شکست شیشه و... تحت پوشش قرار می گیرد. همچنین خسارت جانی اشخاص ثالث که وارد محوطه پارکینگ می گردند و دچار حادثه می شوند نیز در این بیمه نامه قابل جبران است.

*بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، گودبرداری، خاک برداری، پی کنی و کلیه مراحل احداث بنای جدید، خسارت جانی و مالی به همسایگان، ساختمان های مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی مانند خطوط انتقال نیرو و... وارد آید قابل جبران خواهد بود.

*بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول

بر اساس این طرح مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان در دو بخش خطرات تبعی ناشی از محصول و تضمین کیفیت محصول در برابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

*بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد. کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق علیه پزشکان تا مدت سه سال پس از انقضا تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

*بیمه مسئولیت مدیران مسئول فنی کلینیک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها :

موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ها ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان، نقایص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست درمدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیماران که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث مراجعین و عیادت کنندگان و... گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

*بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیرا پزشکان

با توجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران، بهیاران، تکنسینهای بیهوشی و اتاق عمل، تکنسینهای رادیولوژی سی تی اسکن و نیز کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه، نوارنگاری، می توان از این بیمه نامه استفاده کرد.

*بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

بر اساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آیین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

*سایر طرح های بیمه ارائه شده عبارتند از :

بیمه نامه صداقت در امانت، بیمه مسئولیت حرفه ای، دلالان رسمی بیمه مرکزی ایران، بیمه مسئولیت شرکت های توزیع گاز مایع، بیمه مسئولیت و مستاجر در برابر موجر، طرح بیمه دام صنعتی، بیمه مسئولیت سردفتران، بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری و... می باشد.

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.