بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks)

اهداف بیمه نامه :

این بیمه خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد.
مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :
1) ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود)
2) برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد ارزش سازه میباشد)
فرانشیز بیمه :
- حوادث طبیعی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
- سایر حوادث 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

مخاطبین بیمه نامه :

کلیه پیمانکاران سازه های ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.
 
خسارات تحت پوشش :
  • صاعقه - انفجار – آتش سوزی
  • زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
  • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
  • سرما - برف - بهمن - یخبندان
  • سیل - طغیان آب - امواج دریا
  • طوفان - گردباد - تندباد
  • تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی
  • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق
  • سقوط - تصادم - واژگونی
  • خرابکاری غیر گروهی
بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.
 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.