شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه های ثالث اتومبیل

در صورتی که اتومبیل مورد بیمه توسط مقامات انتظامی اوراق و از رده خارج اعلام شود بیمه نامه به صورت تعرفه روز شمار فسخ می گردد.

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.