چه کسانی به بیمه بدنه اتومبیل نیاز دارند

کلیه مشتریان یا مالکان اتومبیل ها و یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است به این بیمه نامه نیاز دارند.

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.