بیمه ایران معین در مدار مشتری‌مداری

 

در تازه‌ترین آماری که  بیمه مرکزی منتشر کرده است در نیمه نخست سالجاری تعداد 1992 فقره شکایت از شرکت‌های بیمه‌ای به ثبت رسیده که 1013 مورد از این شکایات وارد و 979 شکایت ناوارد است. این آمار نشان می‌دهد که نسبت شکایت‌های وارد و ناوارد تقریبا مساوی بوده است.

 

در میان شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه ایران با 206 شکایت وارد (21.4درصد)، بیمه توسعه با 106 شکایت وارد (10.83 درصد) و بیمه میهن با 84 شکایت وارد ( 8.14 درصد)، سه شرکتی هستند که بیشترین شکایات وارد را داشته‌اند.

 

بیمه ایران معین با  7 شکایت واصله و تنها 2 شکایت وارد بعد از بیمه تجارت نو کمترین شکایت واصله را داشته است. که سهم بیمه ایران معین در میزان شکایت‌های وارده 0.2 درصد از کل شکایت‌های وارده به صنعت بیمه بوده است. این آمار نشان از مشتری مداری شرکت بیمه ایران معین و رضایت بالای بیمه‌گزاران از محصولات و خدمات بیمه‌ای آن دارد.

 

 یکی دیگر از موارد بررسی شده در این آمار متوسط مدت زمان پاسخگویی به شکایات وارده است؛ که بیمه میهن با 80 روز، بیمه آسماری با 48 روز و بیمه سینا با 46 روز بیشترین مدت زمان پاسخگویی به شکایت بیمه‌گزاران را داشته‌اند.

 

 

شرکت بیمه ایران معین از نظر متوسط مدت زمان پاسخگویی به شکایتهای وارده نیز دومین شرکت از نظر میزان سرعت در پاسخگویی به شکایت‌های بیمه‌گزاران است. متوسط زمانی 5 روز برای زمان پاسخگویی به شکایت بیمه‌گزاران نشان دهنده احترام به حقوق مشتری و سرعت در رسیدگی به شکایت‌های آنان است.

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.