نسبت توانگری مالی سال 96 بیمه ایران معین تایید شد

 

در اجرای ماده 6 آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و حسب بررسی و کنترل انجام شده و براساس آخرین صورتهای مالی نسبت توانگری مالی سال 96 شرکت  بیمه ایران معین (بر اساس ارقام صورتهای مالی سال 95 ) با سطح یک و 344 درصد، مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

 

این تاییدیه در تاریخ 27 شهریور96 طی  نامه شماره  62283/402/96 به آقای ابراهیم حمیدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین ابلاغ شد.

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.