بررسی تعداد شکایات واصله بیمه‌گذاران در سال 96

 

 

 

بیمه ایران معین، تجارت‌نو و سرمد کمترین تعداد شکایات واصله و وارد را داشته‌اند که بیمه سرمد و تجارت نو در 1 روز به شکایات وارد پاسخ داده‌اند.

معاونت نظارت بیمه مرکزی به منظور افزایش رضایت بیمه‌گذاران و تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به شکایات مردمی، سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران را راه اندازی کرد.

 

این سامانه از ابتدای خرداد ماه سال 1393 عملیاتی شده و  گزارش شرکت‌های بیمه به تفکیک شرکت بیمه و رشته بیمهای هر ماه بر روی وب سایت بیمه مرکزی قرار میگیرد. طبق داد‌ه‌های موجود میزان شکایات بیمه  گذاران از شرکتهای بیمه کاهش یافته است.

 

چنانکه تعداد واصله در سال 93 تا 95 به ترتیب معادل 6411، 3016 و 3669 بوده است و متوسط زمان رسیدگی صنعت بیمه در دوره زمانی مشابه 68، 57 و 30  روز  گزارش شده است. بیشترین تعداد شکایات وارد در سال 93 و 94 متعلق به بیمه توسعه با 3702 و 295 عدد بوده است.

 

 در سال 95 بیمه ایران با 283 شکایت وارد بیشترین تعداد شکایات وارد بررسی شده را داشته است. کمترین تعداد شکایات وارد در سال 93 متعلق به بیمه سرمد بوده که تنها شکایت بررسی شده آن ناوارد بوده است. در سال 94 بیمه ایران معین و آسماری تنها 1 شکایت وارد داشته اند و در سال 95 نیز بیمه تجارت نو1 شکایت وارد از کل 3 شکایت بررسی شده داشته است.

 

بیشترین شکایات ناوارد در سال 93 متعلق به بیمه توسعه بوده که از تعداد 3955، 253 عدد آن ناوارد تشخیص داده شده است. کمترین شکایات ناوارد در این سال نیز مربوط به بیمه سرمد بوده که تنها شکایت واصله آن ناوارد تشخیص داده شده است. بیمه ایران با 256 شکایت ناوارد از 447 شکایت واصله در سال 94 بیشترین تعداد شکایات ناوارد در بین شرکتهای بیمه را داشته است.

 

بیمه ایران معین با 1 شکایت ناوارد از 2 شکایت واصله کمترین مقدار شکایت ناوارد در سال 94 را به خود اختصاص داده است. بیمه ایران در سال 95 نیز با 256 شکایت ناوارد از 539 شکایت واصله بیشترین تعداد را داشته است و کمترین مقدار شکایت ناوارد نیز به بیمه تجارت نو اختصاص داشته چنانکه از 3 شکایت واصله، 2 شکایت آن ناوارد تشخص داده شده است.

 

 در سال 93 بعد از بیمه سرمد که شکایت وارد شده‌ای نداشته بیمه تعاون با 1 روز، کمترین مدت زمان پاسخگویی به شکایات را داشته است. بیمه ایران معین در سال 94 کمتر از 1 روز به تنها شکایت وارد شده پاسخ داده و در سال 95 نیز بیمه تجارت نو توانسته است کمتر از یک روز به تنها شکایت وارده پاسخ دهد.

 

اینفوگرافی حاضر تعداد شکایات واصله سال 96 تا 9 خرداد ماه جاری را نشان میدهد. بیشترین شکایات وارد مربوط به بیمه ایران بوده که از 140 شکایت واصله، نزدیک به 80 شکایت آن وارد بوده است و متوسط زمان پاسخگویی به آن 10 روز  گذارش شده است.

 

بیمه ایران معین، تجارت نو و سرمد کمترین تعداد شکایات واصله و وارد را داشته اند که بیمه سرمد و تجارت نو در 1 روز به شکایات وارد پاسخ داده‌اند.

 

البته لازم بذکر است بیمه تجارت‌نو به دلیل نوپا بودن و عمر یکساله‌اش چندان نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

 

بر اساس این  گزارش، متوسط زمان پاسخگویی صنعت به شکایات بیمهگذاران 9 روز  گزارش شده است. تعداد کل شکایات واصله در بازه زمانی ذکر شده، 689 عدد بوده است که از این تعداد بیشترین سهم با 20.05 درصد به بیمه ایران تعلق گرفته است. سهم بیمه توسعه  10.14 درصد و سهم بیمه رازی نیز 9.42 درصد بوده است که به ترتیب بعد از بیمه ایران قرار میگیرند.

 

 

منبع: ریسک نیوز

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.