سفر مدیرعامل محترم بیمه ایران معین ، جناب آقای حمیدی به شهرستان ماکو در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵

دستاوردهای سفر مدیرعامل محترم بیمه ایران معین ، جناب آقای حمیدی به شهرستان ماکو در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵

1- امضای سند انتقال ساختمان شعبه از بیمه ایران به ایران معین
2 - دیدار با مدیر عامل محترم منطقه آزاد ماکو جناب آقای مهندس فروزان
3- برگزاری جلسه با نمایندگان و کارکنان

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.