فراخوان مقاله در خصوص بیمه گری الکترونیک و هوشمند

 

شرکت فناوران اطلاعات خبره در راستای توسعه ی دانش و فرهنگ ( بیمه گری الکترونیک و هوشمند ) در نظر دارد تا ضمن معرفی مقالات برتر، از پژوهشگران این عرصه تجلیل و قدردانی به عمل آورد.بدین منظور از کلیه علاقه مندان و صاحبنظران دعوت به عمل می آید تا مقالات خود پیرامون محورهای زیر را با ما به اشتراک بگذارند :

1- هوش تجاری و بیمه های بازرگانی

2- بیمه دیجیتال در هزاره سوم

3- کاربردهای فناوری اطلاعات و داده کاوی در محاسبات فنی بیمه و علوم آکچوئرال

4-تاثیر شبکه های اجتماعی در صنعت بیمه

5- تاثیر تلفن همرا، و سایر ابزارهای هوشمند پرتابل و فناوری های مرتبط بر صنعت بیمه

6- جایگاه core insurance به عنوان مبنای توسعه ی صنعت بیمه در نسل چهارم انقلاب صنعتی

7- فرصت ها و چالش های به اشتراک گذاری و شفافیت اطلاعات در صنعت بیمه

8- الزامات و چالش های بیمه فضای مجازی

9- تاثیر فناوری اطلاعات در حوزه نظارتی صنعت بیمه و سایر بازارهای مالی

10- سایر موضوعات مرتبط با موضوع اصلی

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.