سالنامه آماری سال 1393 صنعت بیمه

 

سالنامه آماري ۱۳۹۳ صنعت بيمه كشور كه تنها مرجع معتبر رسمي و حاوي اطلاعات كامل از صنعت بيمه است، امسال به مناسبت (۱۳ آذر) روز بيمه در قالب بسته اي حاوي: كتاب ۴۹۰ صفحه اي (شامل ۶ فصل و ۸ پيوست و در حدود ۳۵۰ جدول و ۱۰۰  نمودار آماري) به همراه لوح فشرده و پوستر نماگرهاي صنعت بيمه، عرضه شده است.
اطلاعات اين سالنامه مشتمل بر آمارهاي بيمه در سطح بين المللي و داخلي بوده و گزارش هاي آماري مختلف در خصوص رشته هاي بيمه، شركت هاي بيمه و شبكه فروش آنها، فعاليت در استان‌ها، كاركنان شركت هاي بيمه، وضعيت مالي صنعت بيمه، فعاليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني و پژوهشكده بيمه، گزارش عملكرد اجراي قانون بيمه اجباري شخص ثالث و براي اولين بار شامل آمار عملكرد اتكايي شركت هاي بيمه است.
اين سالنامه توسط اداره تحليل هاي آماري دفتر برنامه ريزي و توسعه در حوزه معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي ج.ا. ايران تهيه و تدوين شده اما حاصل همكاري مجموعة صنعت بيمه اعم از: مديريت هاي ذي‌ربط شركت هاي بيمه، بيمه مركزي، صندوق تأمين خسارتهاي بدني و پژوهشكده بيمه است كه با مشاركت صميمانه خود انتشار آن را ميسر كردند. 
گفتني است بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود هر ساله اطلاعات لازم از فعاليت كليه مؤسسات بيمه را جمع آوري و به منظور رفع نيازهاي سياستگذاران، برنامه ريزان، پژوهشگران و فعالان صنعت بيمه آن را در قالب سالنامه آماري منتشر مي كند

اين سالنامه با تيراژ
۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و در كتابفروشي پژوهشكده بيمه  با بهاي۴۹۰ هزار ريال جهت دسترسي عموم توزيع مي‌گردد.
اهم آمارهاي اين سالنامه عبارتند از :
• توسعه بازار بيمه كشور با گسترش شعب شركت‌هاي بيمه به
۱۰۳۷ شعبه در سراسر كشور، افزايش تعداد نمايندگان بيمه به حدود ۳۹ هزار نمايندگي عمومي و تخصصي، رشد تعداد كارگزاران بيمه به ۵۹۱ كارگزاري و افزايش تعداد ارزيابان خسارت بيمه‌اي به ۲۱۲ ارزياب خسارت فعال.
• افزايش در حق‌بيمه‌هاي توليدي از
۱۶۲.۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۵.۴ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۳ با  رشد ۲۶.۷ درصدي. 
• افزايش شاخص حق‌بيمه سرانه (نسبت حق‌بيمه توليدي به جمعيت) از
۲.۱ ميليون ريال در سال ۱۳۹۲ به ۲.۶ ميليون ريال در سال ۱۳۹۳.
• افزايش شاخص ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق‌بيمه توليدي به
GDP بر حسب قيمت جاري) از ۱.۷۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱.۹۰ درصد در سال ۱۳۹۳.
• توسعه بيمه‌هاي زندگي با
۴۵.۵ درصد رشد در حق‌بيمه توليدي و كسب سهم ۱۰.۵ درصدي از بازار بيمه. ضمن آنكه تعداد نمايندگان تخصصي فروش بيمه‌هاي زندگي با ۱۸.۳ درصد رشد نسبت به سال قبل به تعداد ۴۸۷۹ نمايندۀ بيمه عمر رسيده است. 
• اختصاص
۵۹.۳ درصد از سهم بازار بيمه به بخش غيردولتي و افزايش ۲.۸ واحدي اين شاخص.
• افزايش تعداد كاركنان شركت هاي بيمه به حدود
۱۹ هزار نفر و برآورد شاغلان و فعالان در شركت‌ها و شبكه فروش و خدمت‌رساني صنعت بيمه به بيش از ۱۰۰ هزار نفر با ۵ درصد رشد.

 

 سالنامه آماری  1393 صنعت بیمه :دانلود

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.