انتخاب تماس:
تصویر تماس
مدیر امور مالی
سایر اطلاعات:

رزومه :

 ·       کارشناس حسابداری

·       کمک حسابرس سازمان حسابرسی- (1380-1377)

·       رئیس حسابداری نمایندگی ایران خودرو –  (1381-1380)

·       رئیس حسابداری شرکت آپکو (لیزینگ خودرو)- (1382-1381)

·       رئیس حسابداری شرکت صنعتی مرکید –  (1383-1382)

·       حسابرس ارشد و مسئول کار موسسه حسابرسی هادی حساب تهران (عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) – (1388-1383)

·       رئیس سرمایه گذاری  شرکت سهامی بیمه ایران معین –  (1392-1388)

·       مدیر امور مالی شرکت سهامی بیمه ایران معین – (1389 تا کنون)

·       عضو کارگروه مالی سندیکای بیمه گران – (1389 تا کنون)

·       سرپرست اداره مبارزه با پولشوئی شرکت سهامی بیمه ایران معین –(1392 تاکنون)

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.