انتخاب تماس:
تصویر تماس
مدیر بیمه‌های اشخاص و مسئولیت
سایر اطلاعات:

رزومه :

سوابق شغلی :

استخدام شرکت سهامی بیمه ایران :

  - کارشناس پژوهشی معاونت طرح و برنامه بیمه ایران ( 2 سال)

 -  رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی مرکز آموزش بیمه ایران(2سال)

 - رئیس اداره امور نمایندگان حقوقی امور شعب و نمایندگان بیمه ایران(3سال)

  -  معاون اداره کل نظارت بر صدورهای بیمه های مسئولیت و طرح های مخصوص مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه ایران(7سال)

   -  معاون فنی مجتمع خدمات بیمه ای هلال احمر بیمه ایران (7سال)

    - ریاست اداره کل مجتمع خدمات بیمه ای آزادی بیمه ایران (1سال)

 -  مدرس بیمه های مسئولیت در دو مقطع کارشناسی بازدید اولیه و داوطلبان در مرکز آموزش بیمه ایران

  -  مدرس مدیریت ریسک ،بیمه های مسئولیت و اموال در دانشگاه آزاد و علمی کاربردی

  -  مدرس دوره های مسئولیت پژوهشکده بیمه مرکزی ایران

 

فعالیت های جانبی:

کتب در دست تالیف :

*بیمه مسئولیت مدنی به روش کاربردی(با رویکرد ساختمانی و صنعتی)

*بررسی ریسک های عمده در بیمه های آتش سوزی و نحوه کنترل آنها

*بیمه های زندگی با رویکرد تغییر در روش های فروش

مقالات :

*ارگونومی

*بیمه های دولتی و آزادسازی تعرفه های بیمه ای

*وب مارکتینگ

*کنوانسیون تیر و جایگاه آن در بیمه حمل و نقل بین المللی

*بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی از طریق جادهCMR و چالش های آن

*بیمهTBL،FBL و جایگاه آن در صنعت بیمه

*بررسی عوامل موثر بر میزان فروش نمایندگان بیمه ایران با سابقه زیر 5 سال

*دوره های آموزشی طی شده : مدیریت کیفیت جامع،مدیریت ریسک،سازه های تکمیل شده و شناخت بتن،رشته های فنی بیمه ای

 

*دارنده احکام کارشناسی در رشته های خودرو،آتش سوزی،باربری،مهندسی،مسئولیت و اشخاص

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.