بیمه های باربری به طور کلی به دو صورت داخلی و بین الملل تقسیم‌بندی می‌شود.

بیمه حمل و نقل داخلی: این بیمه‌نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی کشور قرار دارد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه عبارتند از: آتشسوزی، انفجار، تصادف و واژگونی. همچنین بیمه‌گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مانند پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری را تحت پوشش قرار دهد.

انواع شرایط در بیمه‌نامه های حمل و نقل بین المللی: در این نوع بیمه‌نامه ها مبداء ، مقصد و یا هردو یک کشور خارجی می باشد و بنا به درخواست بیمه‌گزار تحت یکی از شروط (کلوزها) صادر می گردد.

به موجب بیمه باربری بیمه گر متعهد می شود در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می کند چنانچه در جریان حمل، کالا تلف شود یا دچار خسارت شود، زیان وارده را جبران کند.

آیین نامه ها

متن آزمایشی

متن آزمایشی

متن آزمایشی

به مشاوره نیاز دارید؟

برای دریافت مشاوره های خرید و یا فرآیند دریافت خسارت فرم زیر را تکمیل نمایید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.