دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت را باطل کرد

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمول فعلی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت که بر اساس آن هر چه خودروی زیان دیده گران‌تر باشد خسارت کمتری پرداخت می‌شود را غیرقانونی دانست و باطل کرد.

منبع : پرتال رسمی دیوان عدالت اداریدیدگاهتان را بنویسید